För arbetsgivare

Jobbsprånget är ett praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker – ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Syftet med programmet är att tillvarata deras kompetens och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden.
Jobbsprånget matchar kompetensen och erfarenheten hos nyanlända akademiker med behovet som finns hos våra medverkande arbetsgivare. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens och möjligheten att fylla kompetensgap hos arbetsgivaren med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden.
Här hittar du en sammanfattning av projektet: Jobbsprånget i korthet

Information in English for employers

Jobbsprånget har utformats så att det ska vara enkelt för er som arbetsgivare att medverka:

  • Medverkan i Jobbsprånget är kostnadsfri och praktikanterna är försäkrade av Arbetsförmedlingen.
  • Projektspråket är engelska.
  • Jobbsprånget erbjuder kostnadsfria handledarworkshops
  • Matchningen sker samlat i Jobbsprångets ansökningsportal där kandidaterna registrerar sina uppgifter och gör en ansökan. Ni som arbetsgivare väljer sedan själva ut vilka kandidater ni vill erbjuda praktik, via samma portal.
  • Jobbsprånget är behjälpliga i dialogen och framtagande av praktikavtal med korresponderande myndighet där kandidat är inskriven.
  • Önskar ni att anställa kandidaten finner ni information om nystartsjobb här.

Idag engagerar Jobbsprånget 150 arbetsgivare på 50 orter.

Om ni är intresserade av att medverka, kontakta oss gärna.