GDPR and Jobbsprånget

English

For Swedish, please see below:

On May 25 2018, GDPR (General Data Protection Regulation) will start in Sweden and the rest of the EU. With this, the Royal Academy of Engineering Sciences (IVA) and Jobbsprånget will update our Privacy Policy to help you understand how we handle your information. When you created an account in the Jobbsprånget portal, you agreed that we process the information you provided in the Jobbsprånget application portal. We are now adjusting our processes in relation to GDRP, and would at the same time like to remind you that you can withdraw your consent at any time. Contact information for Jobbsprånget and to the controller at the The Royal Academy of Engineering Sciences is listed below.

IVA collects, manages and saves your contact details in order to be able to contact you with information about Jobbsprånget and your internship. We also store other given information that you have entered in the application portal in order to administrate the internship: e.g. university studies, if you have a driver’s license, contact details to your employment officer at the National Employment Agency (Arbetsförmedlingen) etc.

You have also entered your social security number when you created an account in the Jobbsprånget portal. The social security number is used to verify your eligibility for internship with Arbetsförmedlingen, to prepare the internship documents and will also be reported to Swedish agency for economic and regional growth (Tillväxtverket), in order to do statistical calculations about the project. Your answers from Jobbsprånget surveys will also be stored in addition to necessary parts of our communication with you and participating employers in Jobbsprånget.

We would especially like for you to pay attention to the below:

 • If you have applied to Jobbsprånget we share your information with the employers in Jobbsprånget that you have applied to. Sometimes we also contact you to ask if you would like us to share your contact details and applications with additional participating employers in Jobbsprånget that could be of relevance given your academic background and professional experience.
 • If you have applied to Jobbsprånget, we will report your social security number to the National Employment Service (Arbetsförmedlingen). The social security number is used to verify your eligibility for internship with Arbetsförmedlingen, to prepare the internship documents and will also be reported to Tillväxtverket (Swedish agency for economic and regional growth), in order to do statistical calculations about the project.
 • We use your contact information in order to ask if you would like to participate in Jobbsprånget related surveys and activities. For example surveys related to your occupation after internship completion (always on a voluntary basis).
 • We use your contact information to inform and invite you to events.
 • If you only have registered an account but have not sent in any application/s, we will save your registration information up to five years.
 • For those who have applied to Jobbsprånget, we will save some of the data and information that you have submitted in the application up to 10 years in total. That is: Social security number, Name, Telephone, Email, Address, Postcode, City, Time / Date of Registration, e.g. university studies, if you have a driver’s license, contact details to your employment officer at Arbetsförmedlingen, languages you speak, gender, your CV, your video presentation and which organisations you have applied to, information in regard to the consent you give so that IVA can retrieve information from Arbetsförmedlingen, regarding Jobbsprånget. This so that it should be easy for you to reapply to the program.
 • If you are offered an internship position and will accept this, we will invite you to become part of the Jobbsprånget alumni network. When accepting this, we save your contact information as long as the alumni network is operated and up to 1 year after that.

Controller is the Royal Academy of Engineering Sciences, IVA, and you can read more about the Royal Academy of Royal Sciences, IVA’s, integrity policy here: www.iva.se/Integritet and about Personal Data Processing on Jobbsprånget’s homepage www.jobbspranget.se. If you have any questions please contact jobbspranget@iva.se or controller at info@iva.se or:

Personuppgiftsansvarige/Controller
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Box 5073
102 42 Stockholm

Svenska

GDPR och Jobbsprånget

Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. I och med detta uppdaterarar vi vår integritetspolicy så att du lättare ska förstå hur vi hanterar dina uppgifter. När du skapade ett konto i Jobbsprångets portal så samtyckte du till att vi behandlar de uppgifter du lämnar i portalen Vi anpassar nu vår behandling till GDRP och påminner samtidigt om att du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Kontaktuppgifter till Jobbsprånget och Personuppgiftsansvarige Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien hittar du sist i denna information.

Vi samlar in, hanterar och sparar kontaktuppgifter för att kunna nå dig med information om Jobbsprånget och din praktik. Vi sparar också de övriga uppgifter du själv lämnat i portalen för att kunna administrera själva praktiken, t ex dina utbildningar, betyg, kontaktuppgifter till din kontaktperson hos Arbetsförmedlingen, arbetstillståndsundantag, dina betyg, om du har körkort, vilka språk du talar, kön, din CV, din videopresentation och vilka arbetsgivare du är intresserad av, information om att du samtycker till att Jobbsprånget under sekretess delar nödvändig information med Arbetsförmedlingen. Du måste också uppge ditt personnummer när du skapar ett konto på Jobbsprångets portal. Personnumret du själv angett använder vi för att säkerställa din praktikbehörighet hos Arbetsförmedlingen, tar fram praktikunderlaget och för att rapportera till Tillväxtverket, som gör statistiska uppföljningar om projektet.

Vi samlar och sparar också dina svar från de enkäter och undersökningar du deltagit i och nödvändiga delar av vår kommunikation med dig och deltagande arbetsgivare i Jobbsprånget.

Personuppgiftsansvarig är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens och du kan läsa mer om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens integritetspolicy här www.iva.se/Integritet. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att vi inom Jobbsprånget:

 • Delar dina uppgifter med de arbetsgivare inom Jobbsprånget som du ansökt om praktik hos. Ibland återkommer vi till dig för att höra om du vill att vi delar din ansökan med ytterligare deltagande arbetsgivare i Jobbsprånget.
 • För dig som ansökt rapporterar ditt personnummer till Arbetsförmedlingen för praktikunderlag och säkerställa din behörighet till praktik och till Tillväxtverket, för att de ska kunna ta fram statistik om Tekniksprånget.
 • Använder dina kontaktuppgifter för att nå dig för enkäter och undersökningar, t ex vad du gör efter avslutad praktik. Att svara på en sådan enkät är alltid frivilligt.
 • Använder dina kontaktuppgifter för att ge dig information och bjuda in dig till events och tävlingar.
 • För dig som skapar ett konto men inte fullföljer din ansökan, sparar dina kontouppgifter upp till ett år efter det att ansökan stängts.
 • För dig som sökt Jobbsprånget sparar flera av de uppgifter du själv lämnat i ansökan så länge Jobbsprånget drivs eller som mest i 10 år: Personnummer, Namn, Telefonnummer, Email, Adress, Postnummer, Ort, Tid/datum för registrering, Universitetsinriktning, Universitetsprofilering, Universitet namn, Ursprungsland, Nyckelkunskaper, Kontaktperson Arbetsförmedlingen Namn, Email och Telefon, Nuvarande sysselsättning, AT-und, Körkort, Språkkunskaper, Tid/datum för inkommen ansökan, Sökt ort, Kön, Sökt arbetsgivare, Sökt arbetsgivarort, CV, Portalundersökning: Varför du söker Jobbsprånget och hur du fått information om programmet, Sekretessamtycke från dig för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (Jobbsprånget)- Arbetsförmedlingen, Information om praktikbehörighet från Arbetsförmedlingen. Detta för att du lätt ska kunna söka praktik igen.
 • Erbjuder dig som blir antagen till praktik att bli del av Jobbsprångets Alumninätverk, varför vi spar dina kontaktuppgifter så länge Alumninätverket drivs och upp till 1 år efter det.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss på Jobbsprånget jobbsprånget@iva.se och/eller  Personuppgiftsansvarige  info@iva.se alternativt

Personuppgiftsansvarige
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Box 5073
102 42 Stockholm