GDPR and Jobbsprånget’s employers

English

For Swedish, please see below:

On May 25 2018, GDPR (General Data Protection Regulation) started in Sweden and the rest of the EU. With respect to this, the Royal Academy of Engineering Sciences (IVA) and Tekniksprånget and Jobbsprånget updated our Privacy Policy to help you understand how we handle your information.
Controller is the Royal Academy of Engineering Sciences, IVA, and you can read more about the Royal Academy of Engineering Sciences, IVA’s, integrity policy here: www.iva.se/Integritet and about Personal Data Processing on Jobbsprånget’s homepage www.jobbspranget.se.

We would especially like to inform you that Tekniksprånget and Jobbsprånget will handle the following information as a participating employer e.g.: contact information to contact persons, decision makers and supervisors within your organisation. The details and necessary requirements will be saved during the collaboration period, and maximum 1 year after having ended the partnership.

Participating employers (controllers) who take part of personal data via Tekniksprånget and Jobbsprånget are responsible for handling these according to GDPR.

If you have any questions please contact jobbspranget@iva.se or controller at info@iva.se or:

Personuppgiftsansvarige/Controller
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Box 5073
102 42 Stockholm

Svenska

Från 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Vi har uppdaterat vår information och vår integritetspolicy så att du lättare ska förstå hur vi hanterar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och du kan läsa mer om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs integritetspolicy här www.iva.se/Integritet. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att vi inom Tekniksprånget och Jobbsprånget behandlar personuppgifter från er deltagande arbetsgivare: kontaktuppgifter till den som är kontakt inom er organisation, den som är beslutsfattare och den information om handledare. Uppgifterna och eventuellt nödvändiga delar av vår kommunikation med uppgivna kontaktpersoner sparas så länge vi samarbetar kring Tekniksprånget och Jobbsprånget, och upp till 1 år efter avslutad relation.

Deltagande arbetsgivare (Personuppgiftsansvariga) som får del av personuppgifter via Tekniksprånget och Jobbsprånget ansvarar för att de personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss på

Tekniksprånget/Jobbsprånget
tekniksprånget@iva.se 
jobbspranget@iva.se

och/eller

Personuppgiftsansvarige
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
info@iva.se