Inbjudan: Jobbsprånget 5 år – från pilot till nationell språngbräda för integration

Jobbsprånget fyller fem år och det vill vi fira med dig!

 2016 fick vi frågan om vi kunde utveckla ett praktikprogram för nyanlända akademiker för att snabba på deras väg till jobb. Sedan dess har mycket hänt och Jobbsprånget är idag en nationell framgångssaga.

Tack vare alla medverkande arbetsgivare, kandidater, finansiärer och samarbetspartners har vi hittills erbjudit 1300 personer kvalificerad praktik. Av dessa har majoriteten fått jobb och gått från ett bidragsberoende till att bidra. Många av våra kandidater vittnar om att Jobbsprånget blir en avgörande vändpunkt för dem. Nu växer vi snabbt och under 2021 kommer vi att erbjuda 1000 praktikplatser runt om i Sverige. Vi vill fira framgångarna med er! 

Vi vill bjuda in dig till en inspirerande eftermiddag där du får möta eldsjälarna bakom Jobbsprånget och ta del av både lärdomar och insikter:

  • Hur ser verkligheten ut för en akademiker som kommer till Sverige utan kontakter in på arbetsmarknaden?
  • Vilket värde ger Jobbsprånget medverkande arbetsgivare och vilka är utmaningarna?
  • Hur kan Jobbsprånget bidra till att möta arbetsgivares kompetensbehov i hela landet?
  • Vilka framgångsfaktorer ligger bakom Jobbsprångets positiva resultat?
  • Går det att bedriva praktik på distans och vilka positiva och negativa effekter har covid-19 medfört?
  • Hur kan Jobbsprånget hjälpa ännu fler in på arbetsmarknaden och bidra till bättre integration?

I dialogen deltar några av Jobbsprångets tidigare praktikanter, medverkande arbetsgivare, politiker och sakkunniga. Du får bland annat möta Näringsminister Ibrahim Baylan, Statssekreterare Roger Mörtvik, Liberalernas arbetsmarknadspolitiske talesperson Arman Teimouri, Country HR Manager, ABB Sweden Maria Samuelsson, vd på Lindholmen Science park Tord Hermansson Ulf Savbäck, enhetschef kompetensförsörjning & digitalisering på Tillväxtverket och Carl-Henric Svanberg (IVAs preses).

När: 6 maj 2021, klockan 13.00 – 14.30
Var: Zoom (länken skickas den 4:e maj)
Anmäl dig senast 4 maj genom att klicka på länken.

Välkommen till vårt 5-årskalas!