Internship

Nyanlända akademiker (Framtidens Forskning)

Detta är en artikel från Framtidens Forskning.

För civilingenjören Bashar Al Suliman tog det ett drygt år från det att han kom från Syrien till Sverige tills han fick praktik via IVA:s akademikerprogram Jobbsprånget.

– Jag kom till Sverige för arton månader sedan. Med mig i bagaget hade jag nio års yrkeserfarenhet som ingenjör på ett företag som tillverkar maskiner för trävaruindustrin. Jag hade också hunnit påbörja en masterexamen i robotik på ett universitet i Syrien som jag dessvärre inte hade möjlighet att slutföra på grund av kriget, säger Bashar Al Suliman.
Väntetiden för asylsökande att få sitt ärende handlagt av Migrationsverket är i dagsläget lång. Enligt reglerna får den asylsökande inte arbeta eller praktisera under väntetiden. Bashar Al Suliman, som var angelägen om att snabbt lära sig svenska och få in en fot på den svenska arbetsmarknaden, lyckades få tillstånd att praktisera i en livsmedelsbutik för att stärka sina svenskkunskaper.

Problemlösning lättare i Sverige

När han på Facebook läste om Jobbsprånget, ett praktikprogram för nyanlända akademiker, blev Bashar Al Suliman genast intresserad. Via Jobbsprånget genomför han nu en fyra månaders praktik på Volvo Lastvagnar i Umeå.
– Jag är inne på min tredje månad på Volvo Lastvagnar och trivs mycket bra. Även om den grundläggande ingenjörskompetensen är densamma över hela världen så finns det många skillnader mellan den svenska och den syriska företagskulturen. I Syrien tvingades jag exempelvis ofta anstränga mig mycket för att få tag på de data och det informationsunderlag jag behövde för att kunna göra mitt jobb som ingenjör. I Sverige finns all information som behövs lättillgängligt på ett helt annat sätt, vilket förstås underlättar det problemlösande arbetet, säger Bashar Al Suliman.

Nytta av sin syriska erfarenhet

Hans tips till andra nyanlända ingenjörer är att inte nöja sig med att sitta och vänta på att möjligheterna till praktik och jobb ska dyka upp. Det är viktigt att vara aktiv och själv söka upp de möjligheter som finns.
– Jag skulle gärna vilja jobba på Volvo Lastvagnar eller något annat svenskt ingenjörsföretag i framtiden. Jag ser goda möjligheter att verkligen få nytta av min utbildning och erfarenhet från Syrien på den svenska arbetsmarknaden, men det gäller att jag verkligen visar vad jag går för så arbetsgivare förstår att jag kan tillföra mycket värde. Det är också angeläget att Migrationsverkets regler ändras så det blir möjligt att praktisera eller arbeta även medan man väntar på uppehållstillstånd, säger Bashar Al Suliman.

Go back

Esther, HR Support, EY

“My internship matches the education and experience that I had before I arrived in Sweden. Jobbsprånget helped me, and they can help you!”

Read more and watch the video

Alaa, Project Engineer, Mondelez

“I was in a camp in a small city so it was hard for me to reach out and find a job. Jobbsprånget helped me connect with employers in Stockholm, Göteborg and Malmö in a very easy and smooth way.”

Read more and watch the video

Misbah, Digital Administrative Contractor, EY (new)

“Jobbsprånget can provide you with the opportunity of an internship that matches your educational level of achievement!”

Read more and watch the video

Hazim, Project Manager, Trafikförvaltningen Stockholm

“Thanks to Jobbsprånget, I did my internship at Trafikförvaltningen. It’s great to be in the Swedish job market – and learning more about it and society as a whole!”

Read more and watch the video

Wisam, Senior IT Consultant, Acando

“I used to work for a big consultancy company. I wanted to work with the same thing here in Sweden. Jobbsprånget gave me that opportunity through an internship."

Read more and watch the video

New job scheme for English-speaking professionals (Radio Sweden)

It's called, The Job Leap, (Jobbsprånget), an internship programme which aims to speed up the introduction to the labour market for newcomers to Sweden with an academic degree in engineering, science, business or finance.

Read more

Soudabeh från Iran fick jobb efter praktik (Naturvetaren)

För Soudabeh Karamouz blev praktiken på Mölnlycke en väg in på den svenska arbetsmarknaden. Även arbetsgivaren vinner och får tillgång till kompetens som är särskilt viktig för företag som är verksamma globalt.

Read more

Nyanlända akademiker (Framtidens Forskning)

För civilingenjören Bashar Al Suliman tog det ett drygt år från det att han kom från Syrien till Sverige tills han fick praktik via IVA:s akademikerprogram Jobbsprånget.

Read more

Cristina, Sustainable Energy Engineer, Swedavia

"I see an internship as a bridge between academic and professional career"

Read more