Hem > Arbetsgivare > Möt medverkande

En vinn-vinn-vinn för samhället, arbetsgivare och individer

Möt några av våra medverkande arbetsgivare när de delar med sig av sina erfarenheter av Jobbsprånget och hur programmet skapar värde i deras organisationer.

Tony Carlsson

Talent Leader, IKEA of Sweden

”Jobbsprånget är ett sätt för oss att stärka vår mångfald. Vi använder även Jobbsprånget som en del i vår ledarskapsträning och har en sett en fantastisk utveckling av våra mentorer.”

Mikael Pankko

Enhetschef strategi & utveckling, Region Skåne

”Det är jättespännande att träffa de här kompetenta människorna. Och även att se möjligheterna att få in resurser som vi kan ha nytta i vårt utvecklingsarbete.”

Martin Lundstedt

CEO, AB Volvo

”Sedan 2017 har vi tagit emot ungefär 80 stycken praktikanter från Jobbsprånget. Det är viktigt för oss som företag, för individen och för samhället.”

Ingela Mauritzon

CEO, B-Sure (start-up)

”Vi har i dagsläget 10-15 praktikanter från Jobbsprånget. De bidrar med erfarenhet och kunskap inom sina respektive område för att utveckla bolaget och vi har anställt många av våra jobbsprångare.”

Maria Samuelsson

Country HR Manager, ABB

”Jobbsprånget är en fantastisk möjlighet för oss att få tillgång till talanger och bidra till social hållbarhet. Det har även lett till en mer inkluderande kultur inom bolaget.”

Linda Johansson

Team Leader, Ramboll

”Jobbsprånget gör det möjligt för oss att få kontakt med kandidater som ökar vår mångfald. För mig personligen, är det ett sätt att bidra till inkluderingen i samhället.”