Hem > Arbetsgivare > Erbjud praktik

Erbjud praktik

Alla typer av arbetsgivare är välkomna att medverka i Jobbsprånget. Det är både enkelt och kostnadsfritt. Vi finns redo att hjälpa er om ni har några frågor eller funderingar.

Vill du medverka är du välkommen att mejla till info@jobbspranget.se för att få en personlig kontaktperson och inlogg till vår portal.

Våra ansökningsperioder för kandidater:

Ansökningsperiod: 16 juli – 16 augusti
Ansökningsperiod: 16 december – 16 januari
1
Publicera en annons och utse en mentor
2
Intervjua minst 1 kandidat/praktikplats
3
Mentorsutbildning (1,5h online)
4
Rekrytera praktikant och påbörja praktiken
Maj-Jun/Nov-Dec
Steg: 1

Publicera en annons

Börja med att publicera en annons som beskriver praktikplatsen i Jobbsprångets ansökningsportal. Du är mer än välkommen att publicera flera annonser. Utse en mentor inom din organisation som kan stötta kandidaten under praktikperioden.

Kontakta info@jobbspranget.se

om du önskar inlogg till vår portal.

Augusti/Januari
Steg: 2

Välj ut kandidater för intervju

När ansökningsperioden är slut presenteras alla sökande till er praktikplats i ansökningsportalen. En färgkod visar vem som är berättigad att söka praktik och tillgänglig för intervju. Ni förbinder er att intervjua minst en kandidat per praktikplats.
September/Februari
Steg: 3

Mentorutbildning

Jobbsprånget erbjuder stöd och utbildning till alla mentorer för att göra praktiken så givande som möjligt för både mentor och praktikant. Se till att anmäla dig till någon av våra mentorsworkshops online, där du får värdefulla råd och träffar andra mentorer.

Mentor Training (in Swedish) – 29 August 2023, 10:00–11:30

Mentor Training (in English) – 12 September 2023, 10:00–11:30

Mentor Training (in Swedish) – 26 September 2023, 10:00–11:30

*Möten ovan är endast för framtida praktikmentorer och INTE för kandidater

Oktober/Mars
Steg: 4

Rekrytera praktikant

Rekryteringen påbörjas senast den 17 augusti för höstens praktikperiod och den 17 januari för vårens praktik. Se till att vara snabba med att rekrytera för att få tillgång till de bästa kandidaterna!

Se till att få ut det mesta av er medverkan

Vi har samlat vår bästa tips från arbetsgivare som har deltagit i Jobbsprånget, för att hjälpa er att maximera värdet och effekten av er medverkan.