Innehållsförteckning

Hem > Arbetsgivare > Maximera värdet

Maximera värdet

För att hjälpa er att maximera värdet och effekten av er medverkan, har vi samlat vår bästa tips från arbetsgivare som har deltagit i Jobbsprånget genom åren.

Var aktiv i era digitala kanaler

Använd er webbplats och sociala kanaler för att kommunicera er medverkan i Jobbsprånget. Intervjua era praktikanter och sprid deras berättelser som artiklar eller korta videoklipp på webbplatsen och i sociala medier. Vi hjälper gärna till att sprida materialet som ni producerar i Jobbsprångets digitala kanaler.

Glöm inte bort att använda era interna kanaler för att skapa engagemang och stolthet bland era anställda. Har ni en interntidning, en blogg eller en podcast, där ni kan berätta om er medverkan?

Årsredovisning och hållbarhetsrapport

Jobbsprånget bidrar till ökad mångfald och social hållbarhet. Använd gärna resultat och statistik från Jobbsprånget för att lyfta fram värdet av er medverkan i er årsredovisning och/eller hållbarhetsrapport. Er medverkan i Jobbsprånget bidrar till de globala hållbarhetsmålen 4, 5, 8 och 10 i Agenda 2030.

Media och press

Media har visat stort intresse för Jobbsprånget. Kontakta nationell och lokal medier och berätta om er medverkan och hur er organisation bidrar till integration av nyanlända akademiker, genom att öppna dörren till arbetsmarknaden. Bidra gärna till debattartiklar som belyser ert samhällsengagemang. Jobbsprånget kan hjälpa er med statistik och fakta.

Involvera kommunikationsavdelningen

Utse en kontaktperson på kommunikationsavdelningen som kan sprida och dela information om ert deltagande i Jobbsprånget – internt och externt. Detta är ofta en förutsättning för att nå ut framgångsrikt.

Skapa intern stolthet

Lägg upp information om ert deltagande på skärmar i fikarummet eller receptionen. Detta underlättar vanligtvis rekryteringen av mentorer. Presentera praktikanterna och er medverkan i Jobbsprånget i era interna kommunikationskanaler (intranät, nyhetsbrev, interntidning, personalmöten) och via e-post till organisationen. Jobbsprånget stöttar dig med material och underlag.