Hem > Integritetspolicy

Integritetspolicy

*Ändra språk genom att klicka på flaggan i det övre högra hörnet.

Integritetspolicy - För kandidater

Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. I och med detta uppdaterarar vi vår integritetspolicy så att du lättare ska förstå hur vi hanterar dina uppgifter. När du skapade ett konto i Jobbsprångets portal så samtyckte du till att vi behandlar de uppgifter du lämnar i portalen. Vi anpassar nu vår behandling till GDRP och påminner samtidigt om att du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Kontaktuppgifter till Jobbsprånget och Personuppgiftsansvarige Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien hittar du sist i denna information.

Vi samlar in, hanterar och sparar kontaktuppgifter för att kunna nå dig med information om Jobbsprånget och din praktik. Vi sparar också de övriga uppgifter du själv lämnat i portalen för att kunna administrera själva praktiken, t ex dina utbildningar, betyg, kontaktuppgifter till din kontaktperson hos Arbetsförmedlingen, arbetstillståndsundantag, dina betyg, om du har körkort, vilka språk du talar, kön, din CV, din videopresentation och vilka arbetsgivare du är intresserad av, information om att du samtycker till att Jobbsprånget under sekretess delar nödvändig information med Arbetsförmedlingen.

Du måste också uppge ditt personnummer när du skapar ett konto på Jobbsprångets portal. Personnumret du själv angett använder vi för att säkerställa din praktikbehörighet hos Arbetsförmedlingen, tar fram praktikunderlaget och för att rapportera till Tillväxtverket, som gör statistiska uppföljningar om projektet. Vi samlar och sparar också dina svar från de enkäter och undersökningar du deltagit i och nödvändiga delar av vår kommunikation med dig och deltagande arbetsgivare i Jobbsprånget.

Personuppgiftsansvarig är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens och du kan läsa mer om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens integritetspolicy här www.iva.se/Integritet. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att vi inom Jobbsprånget:

  • Delar dina uppgifter med de arbetsgivare inom Jobbsprånget som du ansökt om praktik hos. Ibland återkommer vi till dig för att höra om du vill att vi delar din ansökan med ytterligare deltagande arbetsgivare i Jobbsprånget.
  • För dig som ansökt rapporterar ditt personnummer till Arbetsförmedlingen för praktikunderlag och säkerställa din behörighet till praktik och till Tillväxtverket, för att de ska kunna ta fram statistik om Tekniksprånget.
  • Använder dina kontaktuppgifter för att nå dig för enkäter och undersökningar, t ex vad du gör efter avslutad praktik. Att svara på en sådan enkät är alltid frivilligt.
  • Använder dina kontaktuppgifter för att ge dig information och bjuda in dig till events och tävlingar.
  • För dig som skapar ett konto men inte fullföljer din ansökan, sparar dina kontouppgifter upp till ett år efter det att ansökan stängts.
  • För dig som sökt Jobbsprånget sparar flera av de uppgifter du själv lämnat i ansökan så länge Jobbsprånget drivs eller som mest i 10 år: Personnummer, Namn, Telefonnummer, Email, Adress, Postnummer, Ort, Tid/datum för registrering, Universitetsinriktning, Universitetsprofilering, Universitet namn, Ursprungsland, Nyckelkunskaper, Kontaktperson Arbetsförmedlingen Namn, Email och Telefon, Nuvarande sysselsättning, AT-und, Körkort, Språkkunskaper, Tid/datum för inkommen ansökan, Sökt ort, Kön, Sökt arbetsgivare, Sökt arbetsgivarort, CV, Portalundersökning: Varför du söker Jobbsprånget och hur du fått information om programmet, Sekretessamtycke från dig för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (Jobbsprånget)- Arbetsförmedlingen, Information om praktikbehörighet från Arbetsförmedlingen. Detta för att du lätt ska kunna söka praktik igen.
  • Erbjuder dig som blir antagen till praktik att bli del av Jobbsprångets Alumninätverk, varför vi spar dina kontaktuppgifter så länge Alumninätverket drivs och upp till 1 år efter det.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss på Jobbsprånget jobbsprånget@iva.se och/eller Personuppgiftsansvarige info@iva.se alternativt

Personuppgiftsansvarige

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Box 5073
102 42 Stockholm

Integritetspolicy - För arbetsgivare

Från 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Vi har uppdaterat vår information och vår integritetspolicy så att du lättare ska förstå hur vi hanterar dina uppgifter.
Personuppgiftsansvarig är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och du kan läsa mer om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs integritetspolicy här www.iva.se/Integritet.

Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att vi inom Tekniksprånget och Jobbsprånget behandlar personuppgifter från er deltagande arbetsgivare: kontaktuppgifter till den som är kontakt inom er organisation, den som är beslutsfattare och den information om handledare. Uppgifterna och eventuellt nödvändiga delar av vår kommunikation med uppgivna kontaktpersoner sparas så länge vi samarbetar kring Tekniksprånget och Jobbsprånget, och upp till 1 år efter avslutad relation.

Deltagande arbetsgivare (Personuppgiftsansvariga) som får del av personuppgifter via Tekniksprånget och Jobbsprånget ansvarar för att de personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss på

Personuppgiftsansvarige
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Box 5073
102 42 Stockholm

Webbplats producerat av Webicient Webbyrå