Hem > Arbetsgivare > Agenda 2030

Tillsammans bidrar vi till en hållbar framtid

Jobbsprånget erbjuder ett välfungerade verktyg för att arbeta med social hållbarhet och bidrar till fyra av hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Agenda 2030 och Jobbsprånget

Agenda 2030, vår globala agenda för hållbar utveckling, antogs av alla FN:s medlemsstater 2015. Den ger oss en gemensam plan för att nå fred och välstånd för människor och planeten – idag och i framtiden. Kärnan är de 17 Globala målen för en hållbar utveckling, som är en brådskande uppmaning till alla länder att vidta åtgärder – i ett globalt partnerskap.

Jobbsprånget bidrar till följande mål i Agenda 2030:

4

God utbildning

Vi hjälper nyanlända akademiker att komma in på arbetsmarknaden och ger dem möjlighet att bidra med sin kompetens och utveckla sin talang.

5

Jämställdhet

Vi hjälper företag att förbättra sin jämställdhet genom att erbjuda praktikplatser till nyanlända kvinnliga akademiker. 51% av praktikanterna 2019 var kvinnor.

8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi bidrar till ökad mångfald, vilket i sin tur ökar möjligheterna till innovation och tillväxt.

10

Minskad ojämlikhet

Vi arbetar för ett jämställt samhälle. Vi ger människor en chans att bidra på arbetsmarknaden, vilket är en nyckel till integration i samhället.

Gör skillnad med oss

Hör några av våra medverkande arbetsgivare dela med sig av sina tankar och råd kring hur de använder Jobbsprånget som ett verktyg för ökad mångfald, inkludering och social hållbarhet.

How to put Diversity & Inclusion in Practice

Hållbarhet i fokus