Hem > Nyheter > Praktik på distans – 5 fördelar för arbetsgivare

Praktik på distans – 5 fördelar för arbetsgivare

I takt med ökad flexibilitet i arbetslivet har distansarbete blivit alltmer populärt. Men hur fungerar det med distanspraktik? Under pandemin anpassade sig många arbetsgivare snabbt för att ta emot praktikanter genom Zoom, Slack, Teams och andra digitala lösningar genom Jobbsprångets program. Det visade sig vara en framgångsrik strategi – många arbetsgivare har valt att fortsätta erbjuda praktik på distans. Här sammanfattar vi fem fördelar med att ha praktik på distans – och hur du går till väga.

1. Kompetens i hela Sverige

Det kan vara svårt att hitta kompetens lokalt. Att erbjuda praktik på distans innebär att du utökar möjligheten att hitta kompetens i hela landet, oavsett var arbetsplatsen är belägen. Genom att erbjuda distanspraktik får du tillgång till en bredare och mer mångfaldig kompetens.

2. Större urval av talang

Med praktik på distans öppnas dörren för ett bredare urval av kvalificerade kandidater och talanger. Det blir enklare att hitta den kompetensen du söker för ett specifikt uppdrag eller position. För arbetsgivare i mindre orter innebär det en möjlighet att finna samma kompetens som arbetsgivare i större regioner, utan att behöva tumma på behörighetskraven.

3. Chans att prova-på

Praktik på distans ger dig möjligheten att utvärdera en kandidat innan du tar ett beslut om en eventuell flytt. Detta är värdefullt för både arbetsgivare och kandidater. Arbetsgivaren kan bedöma om kandidaten passar för den tilltänkta rollen innan beslut om ett långsiktigt åtagande. Samtidigt kan kandidaten få en bättre förståelse för organisationen och arbetsuppgifterna innan de bestämmer sig för att flytta eller göra en mer permanent övergång.

4. Mindre miljöpåverkan

Precis som med distansarbete ger praktik på distans en större positiv inverkan på miljön genom minskade resor till och från arbetsplatsen. Färre pendelresor innebär mindre trafik på vägarna och lägre koldioxidutsläpp. Detta är en viktig faktor för att miljömedvetna företag och organisationer som strävar efter att minska sin miljöpåverkan. Det innebär också en besparing av tid och resurser för både arbetsgivare och praktikanter.

5. Attraktiv arbetsgivare

Allt fler vill idag kunna ha möjlighet till hybrid eller distansarbete. Genom att erbjuda praktik på distans har du därför möjlighet att framstå som en flexibel och modern arbetsgivare. Detta kan stärka ert rykte på arbetsmarknaden och öka er attraktivitet för potentiella kandidater. Genom att visa en förmåga att anpassa sig till de senaste arbetslivstrenderna och erbjuda praktikmöjligheter på distans kan du locka och behålla högt kvalificerade medarbetare.

Hur erbjuder jag distanspraktik?

Att erbjuda distanspraktik är inte svårare än att erbjuda vanlig praktik, och processen är i stort sett densamma. Du kan annonsera praktikplatser på vår portal och ta emot ansökningar. Den enda skillnaden är att du specificerar distans (eller hybrid) som placering. Vid startdatum är det viktigt att se till att kandidaten har fått rätt utrustning och information skickad till sig för att kunna påbörja sin praktik.

Kom ihåg att sista dagen för att publicera en annons inför våren är den 16 december. Kontakta oss för ytterligare information om hur du går tillväga.

Vad är Jobbsprånget?

Jobbsprånget är ett nationellt program som matchar
utrikesfödda akademiker med kompetensbehov hos arbetsgivare i hela landet. 

Genom att medverka får arbetsgivare möjligheten att
enkelt tillvarata kompetensen hos relevanta kandidater
som idag står utanför arbetsmarknaden. 

Gå med idag!

Kontakta oss för mer information om programet och hur du kan medverka.