Hem > Nyheter > Så når du Agenda 2030 – 4 effektiva sätt för arbetsgivare

Så når du Agenda 2030 – 4 effektiva sätt för arbetsgivare

Agenda 2030 syftar till att adressera några av världens stora utmaningar som fattigdom, ojämlikhet, klimatförändringar och social rättvisa – men var spelar arbetsgivare in? Många arbetsgivare står inför utmaningen hur de ska uppnå de globala hållbarhetsmålen. Jobbsprångets program är utformat för att kunna bidra till fyra av 17 mål. Vi förklarar hur inkludering av utrikesfödd kompetens kan hjälpa dig som arbetsgivare att bidra till målen.

God utbildning – Investera i kompetensutveckling

Jobbsprångets initiativ har sedan start hjälpt utrikesfödda akademiker att komma in på arbetsmarknaden. Det ger dem möjlighet att bidra med sin kompetens och utveckla sin talang. Det fjärde målet i Agenda 2030 fokuserar på att säkerställa utbildning för alla. Genom att erbjuda praktikmöjligheter skapar du som arbetsgivare en plattform för kontinuelig kompetensutveckling och utbildning. På detta sätt ökar du inte bara deras anställningsmöjligheter, utan bidrar även till att öka kompetensen inom din organisation och i arbetskraften generellt.

Jämställdhet – Skapa en mångfaldsmedveten arbetsplats

Att främja jämställdhet, mål fem, är något som många företag strävar efter. Vi hjälper företag att förbättra sin jämställdhet genom att erbjuda praktikplatser till nyanlända kvinnliga akademiker. År 2019 var 51% av våra kandidater kvinnor.

Genom att aktivt inkludera utrikesfödda skapar arbetsgivare en arbetsmiljö som välkomnar mångfald och främjar inkludering. Genom att erbjuda dem möjligheter att växa inom företaget visar arbetsgivare sitt engagemang för både jämställdhet och mångfald. Detta gynnar inte bara företag genom att berika arbetskraften med olika perspektiv, utan ger också enskilda individer chansen att demonstrera sina unika färdigheter och erfarenheter.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Investera i talang och erfarenhet

En viktig aspekt av Agenda 2030 är att främja anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål åtta. Jobbsprångets program bidrar till ökad mångfald, vilket i sin tur ökar möjligheterna till innovation och tillväxt.

Genom att ge utrikesfödda akademiker möjlighet att aktivt delta på arbetsplatsen och bidra med sina färdigheter skapar arbetsgivare vad vi kallar en win-win situation. Kandidaten får chansen att bygga upp sin erfarenhet och nätverk, samtidigt som företag gynnas av ny arbetskraft och nya perspektiv. Det främjar inte bara ekonomisk tillväxt utan bidrar också till att skapa och upprätthålla anständiga arbetsvillkor för alla anställda.

Minskad ojämlikhet – Motverka ojämlikheten genom inkludering

Genom att inkludera utrikesfödda genom vårt program bidrar arbetsgivare till att minska ojämlikheten, mål 10. Jobbsprånget ger människor en chans att bidra på arbetsmarknaden, vilket är nyckeln till integration i samhället. Många utrikesfödda möter hinder när de försöker komma in på arbetsmarknaden, våra undersökningar visar att många kandidater har sökt över 200 jobb utan resultat innan de kommer till oss. Genom att erbjuda dem möjligheter till praktik hjälper arbetsgivare till att minska ojämlikheten. Det är ett steg mot en mer inkluderande och rättvis arbetsmarknad och samhälle.

Att engagera sig i Jobbsprånget har visat sig vara ett konkret sätt att bidra till målen – många av våra medverkande arbetsgivare använder sig idag av programmet som en del av sin sociala hållbarhetsstrategi.  

Att bidra till målen ligger i hjärtat av vår verksamhet, och vi hjälper gärna till med rådgivning och information kring hur du kan integrera vårt program i er sociala hållbarhetsstrategi. Som arbetsgivare är du alltid välkommen att kontakta oss eller mejla info@jobbspranget.se  om du vill veta mer. 

Vad är Jobbsprånget?

Jobbsprånget är ett nationellt program som matchar
utrikesfödda akademiker med kompetensbehov hos arbetsgivare i hela landet. 

Genom att medverka får arbetsgivare möjligheten att
enkelt tillvarata kompetensen hos relevanta kandidater
som idag står utanför arbetsmarknaden. 

Gå med idag!

Kontakta oss för mer information om programet och hur du kan medverka.