Hem > Nyheter > Inkludering och mångfald – Så stärker du ditt DEI-arbete med Jobbsprånget

Inkludering och mångfald – Så stärker du ditt DEI-arbete med Jobbsprånget

DEI for employers

Att arbeta för mångfald, jämställdhet och inkludering (DEI) kan vara en utmaning. Allt fler arbetsgivare använder sig idag av Jobbsprångets modell för att stärka sitt DEI-arbete. Men vad innebär det i praktiken? Jobbsprångets VD Alexandra Ridderstad och Katarina Matson, expert och föreläsare inom DEI, förklarar hur programmet kan hjälpa arbetsgivare att stärka sin DEI-strategi.

Vilka fördelar finns med att inkludera praktik i sin DEI-strategi?

Först och främst är det ett konkret sätt att arbeta med DEI, då det öppnar glasdörren för utrikesfödda på riktigt.

Med jobbsprångare kommer nya erfarenheter och kunskaper från andra kulturer. Vi vet att det uppskattas av arbetsgivare då det berikar arbetsplatsen. Att få en ökad förståelse för varandras bakgrund och kulturer bidrar till nya perspektiv som gynnar alla.

Det är också enormt stora svårigheter idag att få en personlig kontakt eller komma på en intervju för våra utlandsfödda akademiker. Innan de gick med i Jobbsprånget har de i genomsnitt sökt 200 jobb utan resultat.

Att få chansen att visa upp och bidra med ens kompetenser under ett praktikuppdrag och samtidigt få bredda sitt nätverk är några av fördelarna.

Vilka steg skulle du rekommendera arbetsgivare att ta för att använda programmet framgångsrikt?

Börja med en eller två kandidater, lär av de erfarenheterna och kommunicera i interna kanaler i organisationen så att alla vet att och varför företaget deltar och kan känna stolthet och vara bra ambassadörer. Det är ett bra sätt att nå ut till alla de medarbetare som vill vara med och bidra och göra skillnad.

Du kan även bjuda in oss till ett informationsmöte på arbetsplatsen, där det finns möjlighet för alla att ställa frågor och lära sig mer.

Vad är ditt råd till arbetsgivare som är tveksamma att inkludera individer från olika bakgrunder och erfarenheter?

Våga prova! Våra kandidater har en stor vilja och ett driv att få vara med och bidra och gör allt vad de kan för att lyckas prestera och passa in, finns det osäkerhet för språket är det ingenting att oroa sig för, det löser sig alltid på ett bra sätt.

Så många av våra arbetsgivare har delat med sig av hur positivt det har påverkat arbetsklimatet och hur roligt det har varit!

Hur kan arbetsgivare se till att kandidater känner sig välkomna och integrerade på arbetsplatsen?

Det bästa är om det finns en utsedd handledare från dag ett, en person som kandidaten kan vända sig till för frågor och som också kan bistå i att guida kring allt praktiskt kring arbetsuppgifterna. Extra plus om handledaren är generös med att bjuda in till sociala sammankomster, fika och annat som händer som gör att kandidaten känner sig välkommen.

På Jobbsprånget hjälper vi även till att utbilda och stötta mentorer genom att erbjuda en fri utbildning varje termin. Det är ett bra tillfälle att förbereda sig och få handfasta tips.

5 tips för att komma igång med DEI arbete:

Katarina och Alexandra delar några praktiska råd för arbetsgivare som vill använda programmet framgångsrikt som en del av sin DEI-strategi.

1. Kartlägg nuläget:

Genomför medarbetarundersökningar och utvärdera organisationens nuvarande tillstånd när det gäller mångfald och inkludering – ta hjälp av tillgänglig data och analysera vad som funkar bra och vilka områden ni vill utveckla. Det gör det lättare att förstå och motivera syftet till att gå med i initiativet och att inkludera utrikesfödda akademiker som står utanför arbetsmarknaden genom praktik som en integrerad del av er DEI-strategi.

2. Bestäm vad och sätt tydliga mål:

Definiera klara och mätbara mål för mångfald och inkludering inom organisationen – utgå från ert varför? Varför är detta ett viktigt område att driva och vad vill ni uppnå? Det tydliggör vilket syfte utrikesfödd kompetens kan spela för att förbättra organisationen och arbetskulturen genom praktikprogram som specifikt riktar sig till utrikesfödda akademiker.

Ett tydligt exempel är hur Volvo Group definierar sitt ”varför”:
”Det är en win-win-situation. Det känns alltid bra att hjälpa och bidra till att människor får en bättre framtid, hittar jobb där de trivs och kan växa. Samtidigt får vi så mycket från dem.Vi strävar efter att vara ett företag där mångfald och inkludering är högt prioriterat och är en integrerad del av hur vi verkar. Jag tror att Jobbsprånget hjälper oss att uppnå detta”  

 

3. Ta konkreta steg genom praktik:

Utbildning och medvetenhetsskapande aktiviteter är bra initiativ. Dock räcker det sällan hela vägen för praktisk förändring. Att öppna upp sina arbetsplatser och låta alla ta del av er bestämda strategi ger konkret och stor inverkan enligt våra deltagande arbetsgivare. Genom att inkludera utrikesfödda akademiker under fyra månaders praktik visar ni på konkret förbättring inom mångfald, jämlikhet och inkludering. Det är ett sätt att skapa medvetenhet om olika perspektiv och erfarenheter på riktigt och stärka er DEI-strategi.

Våra över 600 medverkande arbetsgivare vittnar om hur mycket det uppskattas av medarbetarna, antingen i form av mentorskap eller bara samtal över en kopp kaffe och att de känner sig engagerade i strategin när personen väl är på plats. Det är därför vi säger att det ”öppnar glasdörren”, det är innanför det ger tydlig inverkan.

4. Utvärdera och följ upp:

Kontinuerligt mät och utvärdera framsteg mot de uppsatta målen för DEI och justera strategin när det behövs, med praktikprogram som en integrerad del av denna strategi. Notera de positiva förbättringar som initiativet har gjort för både organisationen och de akademiker som har deltagit. Jobbsprånget bistår gärna med övergripande statistik om programmet och målgruppen.

5. Var mer inkluderande i vardagen:

Säg hej till de du möter på kontoret, vid kaffemaskinen. På möten; var noga med att alla får komma till tals. Fundera över vilka du äter lunch med och se till att även bjuda med andra kollegor inklusive de som har praktiserat hos er. Försök respektera alla önskemål när ni planerar arbete eller teamaktiviteter, var flexibel över olika behov.

Vill du höra mer om hur du kan förbättra din DEI-strategi? Anmäl dig till vårt webinar om CSRD-direktivet, DEI och Jobbsprånget den 28/11 kl.15.00-15.30. Deltagare är Alexandra Ridderstad, VD på Jobbsprånget, Katarina Matson, expert och föreläsare inom DEI, och Kaveri Sinhji Head of Global Diversity & Inclusion på Telia. 

Anmäl dig här! 

Vad är Jobbsprånget?

Jobbsprånget är ett nationellt program som matchar
utrikesfödda akademiker med kompetensbehov hos arbetsgivare i hela landet. 

Genom att medverka får arbetsgivare möjligheten att
enkelt tillvarata kompetensen hos relevanta kandidater
som idag står utanför arbetsmarknaden. 

Gå med idag!

Kontakta oss för mer information om programet och hur du kan medverka.